สุขสันต์วันให้ความรัก - Mini Me Advertising Co., Ltd.
15895
page-template-default,page,page-id-15895,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

สุขสันต์วันให้ความรัก

ความเป็นมา

มูลนิธิ ศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต เกิดจากการรวมตัวของทีมแพทย์ออร์โธปิดิคส์ พยาบาล ตลอดจนนักกายภาพบำบัดจิตอาสา ออกเดินทางไปผ่าข้อให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

บริษัทโฆษณา Minime Advertising อาสาทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งชื่อ โครงการ โลโก้ ถ่ายคลิปเล่าความตั้งใจของทีมแพทย์ทั้งหมด รวมถึง Page Post มูลนิธิ ศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธารับรู้ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

 

วัตถุประสงค์ มูลนิธิ ศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม ที่อยู่ห่างไกล ยากไร้ ขาดโอกาสเข้าถึงแพทย์ โดยแพทย์จิตอาสาและทีมจะเข้าไปเพื่อผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกให้ฟรี (กิจกรรม ปีละหนึ่งครั้ง)

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลห่างไกล ซึ่งแพทย์และทีมพยาบาลในถิ่นห่างไกล ล้วนมีความมุ่งมั่น ความเสียสละ แต่ขาดโอกาสและเวลาในการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ การเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้เกิดมาตรฐานการรักษาเท่าเทียมกัน